100% natuurlijke voedingssupplementen Meer dan 20 jaar vakkennis Gratis levering vanaf €100 (BeNeLux)

Verkoopvoorwaarden Consument

  1. Santurel Nederland is onderdeel van De Rugspecialist, Kalishoek 26, 4835 PA te Breda. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66803209, BTW nummer 8567.03.515.B.01.
  2. Alle prijzen op deze bestelbon zijn inclusief BTW. Wijzigingen in BTW-stelsel of wijziging in wettelijke maatregelen kunnen een prijswijziging tot gevolg hebben. De aangegeven prijzen gelden “vanaf magazijn”. De kosten voor verpakking en verzending zijn ten laste van de klant tenzij anders aangegeven op bestelbon of factuur.
  3. Santurel Nederland behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Bij openstaande rekening(en) wordt elke nieuwe bestelling geweigerd. Op schriftelijk verzoek zal de klant de reden van eventuele weigering meegedeeld worden.
  4. De bestellingen worden binnen de 3 werkdagen na ontvangst verzonden per post of vervoerder. Vertraging in de levering te wijten aan vertraging bij de post of vervoerder vallen buiten de verantwoordelijkheid van Santurel Nederland.
  5. Uw gegevens worden nooit aan derden overgemaakt. Zij worden beschouwd als vertrouwelijk en enkel de directie Santurel Nederland heeft toegang ertoe.
  6. De geleverde artikelen blijven het eigendom van Santurel Nederland tot hun volledige betaling.
  7. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor verzending te worden betaald middels de aangewezen betalingsmethodes.
  8. Behoudens andersluidende wetsbepalingen zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd bij geschillen.
  9. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen zal plaatsvinden binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking en de terugzending van de waren. Er worden geen kosten voor terugbetaling aangerekend. De kosten van verzending en terugzending van de aankoop is altijd ten laste van de consument. Het teruggaverecht is niet langer van toepassing na opening van de individuele verpakking, of enige vorm van beschadiging van de waren.

Luister naar je lichaam en verbeter je gezondheid op natuurlijke wijze